Stacks Image 321813Het Bachkoor, een klassiek kamerkoor, voert sedert 1999 cantates, motetten, missen en de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach uit. Vele andere componisten stonden ook op het repertoire, zoals o.a. Brahms, Mozart, Scarlatti, Mendelssohn, Schütz e.a.
Meestentijds treedt het Bachkoor op tijdens cantatediensten in
Middelburg en Veere. Een traditie inmiddels. Bij het tienjarig bestaan werd Bachs Hohe Messe in concertvorm uitgevoerd. Het Bachkoor wordt begeleid door barokinstrumentalisten. Opdat Bach klinkt zoals het ooit was. Met een klein koor en dito orkestbezetting.