Stacks Image 327523


Het Bachkoor wordt niet gesubsidieerd. Steun ons, we zijn met ieder bedrag blij. De Vrienden zorgen er mede voor dat de uitvoeringen blijven klinken. Neem contact op via info@bachkoorbwv.nl als u vriend wil worden. Bankrekening NL56INGB0004324824 bij de ING-bank tnv de penningmeester bij de Stichting Bachkoor BWV te Middelburg. Hartelijk dank!